Bostadsrättsförening

En serie bostäder med nya moderna värmeanläggningar från CTC Professional

Bostadsrättsförening

Just nu pågår ett stort arbete med nya bergvärmeanläggningar som ersätter nuvarande fjärrvärmeväxlare i en bostadsrättsförening.

Fastighet 1

Första fastigheten är igång!
Valet föll på en EcoTouch 585 DT som är en högeffektiv värmepump och som jobbar i fyra olika effektsteg. Värmepumpen förser fastigheten med värme och varmvatten. 

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa

Fastighet 2

Fastighet nummer två är nu också igång!

Då förutsättningarna är liknande så föll valet även här på en EcoTouch 585 DT. Här är även fyra stycken ackumulatortankar i olika storlekar. Som komplement finns även en spetspanna från systerbolaget OsbyParca.

Fastighet 2

Fastighet nummer två är nu också igång!

Då förutsättningarna är liknande så föll valet även här på en EcoTouch 585 DT. Här är även fyra stycken ackumulatortankar i olika storlekar. Som komplement finns även en spetspanna från systerbolaget OsbyParca.

Föregående
Nästa

KONTAKTA OSS

Vår nya fastighetsavdelning – med lång erfarenhet av installation av värmepumpar – är specialiserad på lösningar till större fastigheter. Vårt stora utbud av värmepumpar gör att vi har lösningar för dom flesta typer av fastigheter och projekt.

Kontakta oss för mer information eller rådgivning.