Om oss

Vår erfarenhet för ditt projekt

100 år av erfarenhet och innovation

CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter som arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi har vår bas i Småland och är tillsammans med Bentone och Turboflame en del av CTC AB som säljer produkter över hela världen. Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem. De flesta känner till våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. Vi var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen.

Nytt sortiment

Nu introducerar vi ett nytt sortiment avancerade värmepumpar för stora projekt. Miljövänlighet, ekonomi och innovation – det var dessa faktorer som fick vårt tyska dotterbolag Waterkotte att utveckla den första värmepumpen redan 1968. Baserat på dessa erfarenheter utvecklar vi idag integrerade systemlösningar och miljömässigt hållbara koncept. Vår övertygelse förblir densamma: Ännu efter 100 år tror vi fortfarande på det bästa och mest miljövänliga värmesystemet som hjärtat i all utveckling – värmepumpen.

Många referenser

Tack vare vårt nya sortiment CTC Professional kan vi erbjuda serietillverkade produkter på 10–229 kW, och kan kaskadkopplas upp till 1832 kW. CTC Professional kan erbjuda rätt värmepump för alla byggprojekt och rätt lösning för alla utmaningar. Våra referenser omfattar både nationella och internationella projekt – hotell, banker, sjukhus, flerfamiljshus och välkända kunder som till exempel IKEA. Våra produkter karaktäriseras alltid av bästa prestanda, flerfaldigt prisbelönad produktdesign och den senaste styrtekniken. Våra experter hjälper arkitekter, planerare, energileverantörer och tekniker redan från början av planeringsfasen. Därför ser vi oss själva som en kompetent projektpartner.

Framgångsrika tillsammans

Det är hög tid att skydda miljön. Låt oss göra det tillsammans. Den grundläggande idén – användning av naturligt tillgänglig och förnybar energi från naturen är inte ny. Men när det gäller lagstiftning är den mer aktuell än någonsin. Tillsammans skräddarsyr vi ett koncept för just ditt projekt. I den här broschyren presenterar vi våra koncept och produkter för fler-familjshus, kommersiella fastigheter och industribyggnader. Referenserna ger dig en första inblick i våra hållbara systemlösningar och koncept.

Utmaningarna är många. Men det är också möjligheterna.

Hotet om global uppvärmning
Smältande polarisar och glaciärer, stigande havsnivåer, extrema väderhändelser – det går inte att blunda för konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Industri och privata hushåll är de största källorna till utsläpp. I det sammanhanget spelar uppvärmning av byggnader och vatten en stor roll. Om vi vill bevara vår miljö och natur är det hög tid att göra det nu.

Klimatskyddsmål
Sedan Parisavtalet om klimatet trädde i kraft 2016, har mer än 180 länder som skrivit på avtalet, redan åtagit sig att implementera klimatskyddsåtgärderna. Målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Att sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas för framställning av energi och värme är avgörande. Förnybar energi är nyckeln till framgång.

100 år av erfarenhet gör skillnad
Utbudet av värmepumpar för luft, berg och grundvatten är stort. Det finns stora kvalitetsskillnader mellan tillverkarna. Tack vare 100 års erfarenhet kan CTC tillverka högklassiga värmepumpar i effektområdet 1–690 kW. CTC erbjuder integrerade systemlösningar för flerfamiljshus samt kommersiella och industriella fastigheter.

Miljö & Kvalité

Miljö/hållbarhet ISO-14001

Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter i allt vi företar oss genom att:

 • Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa.
 • Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt.
 • Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan
Information om återvinning

För korrekt avfallshantering måste förpackningen deponeras på en återvinningsstation eller hos din återförsäljare. Alla värmepumpar har delar som ska återvinnas. För att få hjälp med det kan du vända dig till din installatör och i annat fall du kan du själv åka till återvinningsstationen. Det är viktigt att pumpens kylmedel, kompressorolja och elektronik återvinns på rätt sätt. CTC’s övriga produkter ska också återvinnas, kontakta en installatör om du känner dig osäker på hur.

Kvalitet ISO-9001

Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet. Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning – service och support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt förbättra vår Kvalitet genom att:

 • Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov, erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.
 • Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.
 • Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.

KONTAKTA OSS

Vår nya fastighetsavdelning – med lång erfarenhet av installation av värmepumpar – är specialiserad på lösningar till större fastigheter. Vårt stora utbud av värmepumpar gör att vi har lösningar för dom flesta typer av fastigheter och projekt.

Kontakta oss för mer information eller rådgivning.

Våra experter

Vi hjälper er med den optimala fastighetslösningen!

CTC Professional

Joel Gauffin

Projektingenjör
joel.gauffin@ctc.se

Arbetsområden

 • Beräkning och dimensionering
 • Teknisk support
 • Skapande av individuella systemlösningar och styrkoncept
 • Hjälp med framtagning av specifikationer

CTC Professional

Josip Buic

Försäljningsingenjör
josip.buic@ctc.se

Arbetsområden

 • Försäljning
 • Beräkning och dimensionering
 • Konsulter, entreprenörer och fastighetsägare

CTC

Klicka nedan för att se alla våra säljare som är specialiserade på CTC-produkter.