Projekt

Genomförda projekt

Gymnasieskola

Nybyggnation av tekniskt gymnasium i Nykvarn som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 570 DT, som jobbar i fyra olika effektsteg. För produktion av varmvatten valdes EcoPack, en ny varmvattenväxlare från CTC.

Kontorsbyggnad

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i kontorsbyggnad. Valet föll på en EcoTouch 5110 då värmebehovet var stort och utrymmet att placera produkten litet. Värmepumpen förser kontorslokaler och butik med värme och passiv kyla. Fjärrvärme används som spets och VV-beredning.

Industri/hästgård

Byte av tre befintliga grundvattenvärmepumpar. Valet föll på en EcoTouch 5140 för att förse industrilokalerna med tillräcklig effekt. Vid installation ändrades värmekällan från grundvatten till jordvärme. I en tilliggande lokal uppdaterades även värmesystemet med en värmepump – en EcoTouch 585 DT.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Bostadsrättsförening

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i BRF. Valet föll på en EcoTouch 585 DT som är en högeffektiv värmepump och som jobbar i fyra olika effektsteg. Värmepumpen förser fastigheten med värme och varmvatten. Första av flera konverteringar i detta BRF-område.

Hyreshus

Oljepanna ersätts av en ny bergvärmeanläggning hos CA Fastigheter AB. Valet föll på en CTC EcoTouch 570 DT som är en högeffektiv värmepump som jobbar i fyra olika effektsteg. Installationen gjordes av Jönköpings Rörtjänst AB och värmepumpen förser fastigheten på 18 lägenheter och en restaurang med värme och varmvatten.

Skola

Nybyggnation av skola i Hössna för ca 120 elever från förskola upp till årskurs 6, som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 5110. Värmepumpen förser skolan och deras lokaler med värme och varmvatten.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Gymnasieskola

Nybyggnation av tekniskt gymnasium i Nykvarn som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 570 DT, som jobbar i fyra olika effektsteg. För produktion av varmvatten valdes EcoPack, en ny varmvattenväxlare från CTC.

Previous slide
Next slide

Kontorsbyggnad

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i kontorsbyggnad. Valet föll på en EcoTouch 5110 då värmebehovet var stort och utrymmet att placera produkten litet. Värmepumpen förser kontorslokaler och butik med värme och passiv kyla. Fjärrvärme används som spets och VV-beredning.

Previous slide
Next slide

Industri/hästgård

Byte av tre befintliga grundvattenvärmepumpar. Valet föll på en EcoTouch 5140 för att förse industrilokalerna med tillräcklig effekt. Vid installation ändrades värmekällan från grundvatten till jordvärme. I en tilliggande lokal uppdaterades även värmesystemet med en värmepump – en EcoTouch 585 DT.

Previous slide
Next slide

Bostadsrätts-förening

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i BRF. Valet föll på en EcoTouch 585 DT som är en högeffektiv värmepump och som jobbar i fyra olika effektsteg. Värmepumpen förser fastigheten med värme och varmvatten. Första av flera konverteringar i detta BRF-område.

Previous slide
Next slide

Hyreshus

Oljepanna ersätts av en ny bergvärmeanläggning hos CA Fastigheter AB. Valet föll på en CTC EcoTouch 570 DT som är en högeffektiv värmepump som jobbar i fyra olika effektsteg. Installationen gjordes av Jönköpings Rörtjänst AB och värmepumpen förser fastigheten på 18 lägenheter och en restaurang med värme och varmvatten.

Previous slide
Next slide

Skola

Nybyggnation av skola i Hössna för ca 120 elever från förskola upp till årskurs 6, som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 5110. Värmepumpen förser skolan och deras lokaler med värme och varmvatten.

Previous slide
Next slide

KONTAKTA OSS

Vår nya fastighetsavdelning – med lång erfarenhet av installation av värmepumpar – är specialiserad på lösningar till större fastigheter. Vårt stora utbud av värmepumpar gör att vi har lösningar för dom flesta typer av fastigheter och projekt.

Kontakta oss för mer information eller rådgivning.