Projekt

Genomförda projekt

Föregående
Nästa

Gymnasieskola

Nybyggnation av tekniskt gymnasium i Nykvarn som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 570 DT, som jobbar i fyra olika effektsteg. För produktion av varmvatten valdes EcoPack, en ny varmvattenväxlare från CTC.

Kontorsbyggnad

En kontorsbyggnad som fick sitt värme- och kylsystem uppdaterat. Valet föll på två stycken EcoTouch 5180, då värmebehovet var stort och utrymmet för att placera produkterna litet. Värmepumparna förser kontorslokaler med både värme och passiv kyla.

Kontorsbyggnad

En kontorsbyggnad som fick sitt värme- och kylsystem uppdaterat. Valet föll på två stycken EcoTouch 5180, då värmebehovet var stort och utrymmet för att placera produkterna litet. Värmepumparna förser kontorslokaler med både värme och passiv kyla.

Spa- och skidhotell

Ett spa- och skidhotell har ett flertal behov av olika temperaturer och hög driftsäkerhet. Valet för denna anläggning föll på fyra stycken CTC EcoTouch 5085, som med sin driftsäkerhet och möjlighet att ge högre temperaturer var det naturliga valet. Detta ger möjlighet till optimal varmvattenkapacitet via våra stora systemtankar och seriekopplade EcoPack.

KONTAKTA OSS

Vår nya fastighetsavdelning – med lång erfarenhet av installation av värmepumpar – är specialiserad på lösningar till större fastigheter. Vårt stora utbud av värmepumpar gör att vi har lösningar för dom flesta typer av fastigheter och projekt.

Kontakta oss för mer information eller rådgivning.