Projekt

Genomförda projekt

Föregående
Nästa

Gymnasieskola

Nybyggnation av tekniskt gymnasium i Nykvarn som behövde uppvärmning av en högeffektiv värmepump. Valet föll på en EcoTouch 570 DT, som jobbar i fyra olika effektsteg. För produktion av varmvatten valdes EcoPack, en ny varmvattenväxlare från CTC.

Kontorsbyggnad

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i kontorsbyggnad. Valet föll på en EcoTouch 5110 då värmebehovet var stort och utrymmet att placera produkten litet. Värmepumpen förser kontorslokaler och butik med värme och passiv kyla. Fjärrvärme används som spets och VV-beredning.

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa

Kontorsbyggnad

Ny bergvärmeanläggning ersätter fjärrvärmeväxlare i kontorsbyggnad. Valet föll på en EcoTouch 5110 då värmebehovet var stort och utrymmet att placera produkten litet. Värmepumpen förser kontorslokaler och butik med värme och passiv kyla. Fjärrvärme används som spets och VV-beredning.

Spa- och skidhotell

Ett spa- och skidhotell har ett flertal behov av olika temperaturer och hög driftsäkerhet. Valet för denna anläggning föll på fyra stycken CTC EcoTouch 5085, som med sin driftsäkerhet och möjlighet att ge högre temperaturer var det naturliga valet. Detta ger möjlighet till optimal varmvattenkapacitet via våra stora systemtankar och seriekopplade EcoPack.

KONTAKTA OSS

Vår nya fastighetsavdelning – med lång erfarenhet av installation av värmepumpar – är specialiserad på lösningar till större fastigheter. Vårt stora utbud av värmepumpar gör att vi har lösningar för dom flesta typer av fastigheter och projekt.

Kontakta oss för mer information eller rådgivning.