CTC EcoPack Varmvattenväxlare

CTC EcoPack Varmvattenväxlare

CTC EcoPack är en komplett varmvattenväxlar lösning.

Ecopackens styrning gör att den fungerar helt individuellt och kan köras med flertalet olika systemlösningar. Tillsammans med CTC AT  kan även större fastigheter förses med varmvatten i en platseffektiv lösning. EcoPack finns i fyra olika storlekar från 36-100 Kw.

Bygger på samma välkända princip som återfinns i CTC GSI 600 och CTC EcoZenith i360.

Dokument