CTC EcoTouch 500 DT

CTC EcoTouch 500 DT

CTC EcoTouch 500 DT är en serie medelstora, effektiva och ekonomiska värmepumpar som används i fastigheter med höga uppvärmningsbehov, men små teknikutrymmen. De har ett effektområde på 51-85 kW, 4,3-tums färgpekskärm, kaskadstyrning av upp till 4 värmepumpar, låga driftskostnader och är integrerbara med internet via tex Modbus eller Bacnet och innovativ styrprogramvara (EasyCon) med mobil styrning.

På 500-serierna är det de sista två sifforna som beskriver
produkternas kW vid 0/35. Exempel 585 = 85 kW.

Dokument

Seriens produkter

CTC EcoTouch 550 DT
CTC EcoTouch 570 DT
CTC EcoTouch 585 DT