CTC EcoTouch 500

CTC EcoTouch 500

CTC EcoTouch 500, en serie kraftfulla och kompakta värmepumpar med separat uppvärmning av tappvarmvattnet. Har ett effektområde på 20-56 kW och är därför idealiska för uppvärmning av flerfamiljshus och små kommersiella fastigheter.
Värmepumparna har 4,3-tums färgpekskärm, styrning av flera givare och kaskadstyrning av upp till 8 värmepumpar, låga driftskostnader och är integrerbara med internet via tex Modbus eller Bacnet.

På 500-serierna är det de sista två sifforna som beskriver
produkternas kW vid 0/35. Exempel 585 = 85 kW.

Dokument

Seriens produkter

CTC EcoTouch 520
CTC EcoTouch 525
CTC EcoTouch 534
CTC EcoTouch 542