CTC EcoTouch 5100

CTC EcoTouch 5100

CTC EcoTouch 5100-serien med höga prestandavärden är idealisk för användning i byggnader med stora värmebehov. Ett mycket stort effektområde på 111-229 kW, 4,3-tums färgpekskärm, låga driftskostnader och är integrerbara med internet via tex Modbus eller Bacnet, kaskadstyrning av upp till 8 enheter samt innovativ styrprogramvara (EasyCon) med mobil styrning.

På 5100-serierna är det de sista tre sifforna som beskriver produkternas kW vid 0/35. Exempel 5140 = 140 kW.

Dokument

Seriens produkter

CTC EcoTouch 5110
CTC EcoTouch 5140
CTC EcoTouch 5180
CTC EcoTouch 5230